Til foreldre

Informasjon om Juba og leir

Dette er JUBA

Juba er en frivillig barneorganisasjon. De lokale Juba-lagene er gode, trygge og lærerike møteplasser for barn. De fleste medlemmene er i alderen 6–14 år, men alle som støtter formålet kan være medlemmer, uavhengig av alder.

Jubas aktiviteter skal gi barn

Gode opplevelser sammen med andre barn og trygge voksne. Muligheter for personlig vekst og utvikling. Gleden og stoltheten ved å hjelpe andre.

Juba vil bidra til å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet. Vi lærer opp barn til demokratisk deltakelse. Vi vil bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden. Juba er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Juba inviterer voksne til å engasjere seg i å skape trygge oppvekstmiljøer for barn. Slik kan vi bidra til at barn får utvikle sine talenter og sosiale ferdigheter. Slik kan barn få oppleve gleden ved å gjøre noe sammen og å gjøre noe for andre. Barn trenger voksne som rollemodeller, voksne som har positive verdier og som setter klare grenser.

Lokal møteplass

I de lokale Juba-lagene kan barn og voksne møtes og oppleve ting sammen. Lagene kan ha mange navn: barnelag, juniorklubb, juniorteater, barnelosje. Lagene avgjør selv hvilke aktiviteter de skal ha. Ved stifting av Juba har vi valgt å satse på fire aktivitetsmodeller. De kan praktiseres så fleksibelt som de lokale lederne ønsker det. Lederne står fritt til å velge og å kombinere aktiviteter, slik de føler det passer best i deres lokale avdeling.

De fire profilene

De fire profilene som skal gå igjen i alle Jubas aktiviteter, er:

Også under leiren vil JUBAs fire profiler gå igjen
Gjennom å møte nye venner, prøve ut egne talenter, oppleve felleskap og få nye utfordringer. Man vet aldri hva man kan før man har prøvd.

Vil du vite mer om Juba?

Følg linken under så kommer du til hjemmesidene til JUBA

www.juba.org

Under Leiren

Under leiren vil deltakerene bli delt inn i landsbyer, hver landsby har ett eget mattelt der man spiser brødmat, de har egne samliger, de har ansvar for underholdning en dag hver, og de spiller sammen på lag under idretten.
Under landsbysamlingene vil deltakerene få beskjeder om hva som skal skje i løpet av dagen og det vil bli utdeling av post. Det er veldig morsomt å få noen få linjer hjemmefra så vi mottar e-post og vanlig post.

Hva du må ha med deg (Pakkeliste)

For å delta på leir er det en del ting du må ha med deg
VIKTIG: Husk å merke alle tingene med barnets navn, det er mye som må tas vare på av alle.

Det kan godt hende vi har glemt noe eller at det er noe ekstra du vil ha med, dette er i alle fall det vi anbefaler. har vi glemt noe er det fint om du sier i fra til oss.

Sikkerhet under leiren

Vi I JUBA tar sikkerhet på alvor under våre arrangementer det vil si at: Bading foregår ved faste tider og det er alltid minst 3 badevakter til stede i tillegg til egne ledere slik at badingen skal bli så trygg som mulig. Leiren har også en førstehjelpsansvarlig som kan hjelpe til med småskader. Hver natt vil vi ha nattevakter ute, fra det skal være ro i teltene og fram til vekking. Natta deles i tre økter så det alltid skal være våkne voksne tilstede som kan hjelpe til dersom problemer skulle oppstå.

Leiren har en egen dagsrytme

Det kan skje noen avvik fra denne men dette vil da bli gitt beskjeder om enten over høytaleranlegg eller på oppslagstavler: Se egen side «Hva skjer»

Lommepenger

Vi har egen kiosk på leiren. Vi har også vår egen kafé i leirområdet, med salg av kaker, vafler, kaffe og brus. Det er vanlig blant de avdelingene som reiser på leir at de har en begrensning på hvor mye lommepenger hvert barn får ha med seg. Mange gjør det slik at lederen tar vare på pengene, og deler ut dagsrasjoner. Dette gjøres både for at ikke noen skal bruke opp alt første dagen, og for at det ikke skal ligge for mye penger rundt i teltene.

Lommepenger kr 50-70 pr dag.
Legges i konvolutt merkes med dag og barnets navn.
</p

Mobiltelefoner

Det er mange gode grunner til at deltakere på JUBA-arrangementer lar sine mobiltelefoner bli igjen hjemme. Alle barn som kommer til JUBAs aktiviteter, har en voksen leder som tar ansvaret for dem. Det er denne lederen som uansett må løse problemer som et barn måtte oppleve underveis. Foreldre kan vanskelig bidra med noe på distanse, om barna ringer hjem med det samme de opplever noe ekstra. Det kan kanskje dreie seg om bagateller og misforståelser som enkelt kan rettes opp på stedet, uten å bekymre foreldre som likevel ikke kan bidra med noe. De fleste situasjoner lar seg greit rydde opp i med en voksen leder som snakker med de involverte, finner ut hva som har skjedd og iverksetter en løsning. Skulle en slik løsning kreve at foreldrene trekkes inn, vil det alltid være mobiltelefoner tilgjengelig som både barna og en voksen leder kan låne til formålet. Vi anbefaler derfor for alle barn å delta på JUBA s arrangementer uten mobil. Lokale ledere kan bestemme at alle som reiser med dem, skal la mobilen være igjen hjemme. Men det er mulig at enkelte grupper velger å lage egne regler hvis de synes det er mer hensiktsmessig.