Korona og smittevern

Covid Flat Lay

Informasjon

Korona og smittevern

Forhåpentligvis er smittefaren mye mindre når vi kommer til sommerferien. Men vi vil sørge for smittevern, som ekstra rengjøring på fellesområder, lett tilgjengelig antibac osv. Kommuneoverlegen i Gran har gitt oss klarsignal, og testsenteret er ikke langt fra leiren. Ved symptomer blir deltakerne isolert og testet. Og må hentes hjem hvis de er smittet.

Dessuten vil vi forsøke å holde landsbyene mer adskilt fra hverandre enn på tidligere leire. Blant annet ved at aktivitetene foregår i landsbyene. Vi ønsker ikke besøk på leiren i år for å unngå at smitte kommer inn i løpet av uka.

Hvis det viser seg at det blir umulig å gjennomføre leiren pga. økt smitte like før, vil alle påmeldte få tilbake deltakeravgiften

Det kan tenkes at vi i år må sette en maksimumsgrense på antall deltakere. I så fall er det de som har meldt seg på først som får være med.