Priser Juniorleir

Påmelding før 25.mai
- Medlemmer av JUBA: 1.650,-
- Ikke medlemmer av JUBA: 2.000,-

Påmelding etter 25.mai
- Medlemmer av JUBA: 1.950,-
- Ikke medlemmer av JUBA: 2.300,-

Søskenmoderasjon: 300,- (en betaler fullt, fratrekk for øvrige).
Barn under 6år: Halv Pris
Påmeldingsavgift 300,- (Del av deltakeravgiften)
Påmelding sendes på post eller på denne hjemmesiden. (Tryk her for påmelding)
til: Juniorleir2018 v/Inger Olsbu, Vestbyveien 23m, 0976 Oslo.

Kontonummer: 2895 63 22121
(merk innbetalingen med barnets navn)

 

Priser ved bruk av innefasiliteter

Pris pr rom pr døgn:
4 mannsrom med bad 450 kr pr døgn (100 kr for utvask)
6 mannsrom med bad 600 kr pr døgn (100 kr for utvask)
4 mannsrom uten bad 270 kr pr døgn (50 kr for utvask)
6 mannsrom uten bad 370 kr pr døgn (50 kr for utvask)

Pris pr rom pr uke:
4 mannsrom med bad 2.400 kr
6 mannsrom med bad 3.300 kr
4 mannsrom uten bad 1.750 kr
6 mannsrom uten bad 2.100 kr

Vi gjør oppmerksom på at man betaler for de døgn man har bestilt.

Betalingsinformasjon:

Både påmeldingsavgift og resten av deltakeravgiften sendes til:
Kurs og leir v/Inger Olsbu. Konto 2895.63.22121
(merk innbetalingen med deltakers navn)

Påmeldingen regnes som endelig bekreftet når vi har mottatt påmeldingsavgift på kr 300,- pr person. Siste frist for påmelding er 25 Mai.
Resten av deltakeravgiften betales innen 1.juni.